жизнь-театр — персоны

Davies, Anita Davies, Anita
Saunders, Jeanne Saunders, Jeanne
Thomas, Tamar Thomas, Tamar
Price, Iona Price, Iona
Zelenka, Petr Zelenka, Petr
Badin, Whitney Badin, Whitney
Lidova, Klara Lidova, Klara
Zácková, Lucie Zácková, Lucie
Krobotová, Lenka Krobotová, Lenka
Kopecký, Cestmír Kopecký, Cestmír
Bozyk, Jerzy Michal Bozyk, Jerzy Michal
Surkala, Alexander Surkala, Alexander
Barák, Vladimír Barák, Vladimír
Zubareva, Mariya Zubareva, Mariya
Petrosyan, I. Petrosyan, I.
Nabatov, I. Nabatov, I.
Vlasov, I. Vlasov, I.
Odinokov, Yu. Odinokov, Yu.
Андрей Тартаков Андрей Тартаков Андрей Тартаков
Lyubshin, Dmitri Lyubshin, Dmitri
Filatov, Arkadi Filatov, Arkadi
Shevtsov, Dmitry Shevtsov, Dmitry
Джованни Ди Клементе Джованни Ди Клементе Giovanni Di Clemente
Pomerantsev, Vadim Pomerantsev, Vadim
Cranna, Kenny Cranna, Kenny
Bolles, Fernando Bolles, Fernando